1/17 - 4/17
 

NYE  MKL In East Hamton / Invite Only

1/11  MKL @ Doubles / Invite Only

1/15 MKL @ Padre (Long Beach, California) / Invite Only

1/19 MKL @ Doubles / Invite Only

1/21 MKL @ Sisters / 10pm - 2am / No Cover. 

1/26 MKL @ Doubles / Invite Only

1/27 MKL @ Doubles / Invite Only

2/2  MKL @ Doubles / Invite Only

2/3  MKL @ Doubles / Invite Only

2/9 MKL @ Doubles / Invite Only

2/10 MKL @ Doubles / Invite Only

2/14 MKL @ Doubles / Invite Only

2/23  MKL @ Cipriani/ Invite Only

2/24 MKL @ Doubles / Invite Only

3/2 MKL @ Doubles / Invite Only

3/11 MKL @ Doubles / Invite Only

3/18 MKL @ Core Club / Invite Only

3/25 MKL @ The Foundry / Invite Only

4/22 MKL @ Doubles / Invite Only

 
Michael K LopezComment
9/16 - 12/16 MKL Live
 

9/2 MKL / Basil / Kimlightfoot @ Drum

9/3 Skylark // Invite Only

9/4 Meadow Club Of South Hampton // Invite Only

9/8 Ravel // 7pm - 11pm

9/9 Skylark // 10pm - 2am

9/10 Moriches, NY // Invite Only

9/15 Colony Club // Invite Only

9/24 Whitby Castle // Invite Only

9/30 Gramercy Park Hotel // Invite Only

10/1 Prospect Park Picnic House // Invite Only

10/2 My Moon // Invite Only

10/11 Doubles // Invite Only

10/12 Doubles // Invite Only

10/14 Topping Rose // Invite Only

10/15 Gramercy Park Hotel // Invite Only

10/16 Greenpoint Loft // Invite Only

10/20 Doubles // Invite Only

10/26 54 Below // Invite Only

10/28 Doubles // Invite Only

10/29 Doubles // Invite Only

11/4 Doubles // Invite Only

11/11 Doubles // Invite Only

11/12 Paper Factory Hotel // Invite Only

11/16 Doubles // Invite Only

11/18 Doubles // Invite Only

11/19 Gramercy Park Hotel // Invite Only

11/22 Doubles // Invite Only

12/3 Gramercy Park Hotel // Invite Only

12/6 Doubles // Invite Only

12/7 Core Real Estate Party // Invite Only

12/8 Ion Media // Invite Only

12/9 Doubles // Invite Only

12/10 Nimble Fitness Party  // RSVP

12/14 Doubles // Invite Only

12/15 Acme Bicycle Party // RSVP

12/16 Doubles // Invite Only

12/20 Doubles // Invite Only

12/21 Harclay House // Invite Only

 
Michael K LopezComment
7/16 - 8/16 MKL Events
 

7/2/16 Studio 151 // 10pm - 4am 

7/14/16 Skylark // 6pm - 10pm

7/16/16 // Water Mill, NY // Invite Only

7/17/16 // Trumbull, CT // Invite Only

7/30/16 // Gramercy Park Hotel // Invite Only

8/5/16 // Nublu // 10pm - 4am // $10

8/11/16 // Ravel // 7pm -11pm

8/12/16 // Ravel // 7pm -11pm

8/13/16 // Wolffer Estate Vineyard // Invite Only

8/14/16 // Ravel // 7pm -11pm

8/18/16 // Skylark // 10pm -2am

8/19/16 // Ravel // 7pm -11pm 

8/20/16 // Roxbury Barn // Invite Only

8/26/16 // The Loeb Boat House // Invite Only 

8/27/16 // East Hampton // Invite Only

8/28/16 // Gramercy Park Hotel // Invite Only

 

 
Michael K LopezComment